Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujHistoria

IMPEXMETAL został założony w 1951 roku jako państwowe przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, specjalizujące się w handlu metalami nieżelaznymi, ich półfabrykatami oraz łożyskami. W połowie lat 70. XX wieku  IMPEXMETAL był pierwszym polskim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego, które rozpoczęło działalność na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange). Pod koniec lat 80. IMPEXMETAL poszerzył swoją działalność o produkty stalowe. 1 lipca 1995 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą IMPEXMETAL SA.

Od 24 czerwca 1997 roku akcje IMPEXMETAL SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie IMPEXMETAL jest jedną z największych w Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno-handlowego. Przyjęty w 1998 roku i realizowany obecnie program rozwoju Grupy Impexmetal ukierunkowany jest na sektor aluminium oraz półproduktów z miedzi, przy jednoczesnym wychodzeniu z inwestycji niezwiązanych ze strategicznymi sektorami działalności. W 2005 roku IMPEXMETAL SA stał się spółką Grupy Kapitałowej Boryszew.

Firma prowadzi działalność na wszystkich kontynentach, utrzymując kontakty handlowe z około 270 partnerami zagranicznymi, jak również z blisko 1120 firmami polskimi. IMPEXMETAL SA prowadzi działalność handlową na rynkach zagranicznych poprzez zorganizowaną sieć agentów oraz spółki handlowe. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, przy ulicy Łuckiej nr 7/9, blisko centrum miasta.

IMPEXMETAL SA jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 28 spółkach, w tym 5 zakładów produkcyjnych. W 2011 roku Grupa Kapitałowa Impexmetal zatrudniała prawie 2 000 pracowników.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting