Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujDamian Pakulski

Damian Pakulski

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Pakulski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO
 

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
W 1999 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.


Przebieg kariery zawodowej

Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy oraz prowadzonej indywidualnie Kancelarii Radcy Prawnego.

Dodatkowe istotne funkcje

Ponadto pełnił lub/i pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej między innymi w spółkach: Suwary S.A., Torlen Sp. z o.o., Elana – Energetyka Sp. z o.o., Krezus S.A. oraz Gold Investments Sp. z o.o.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting