*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujBATERPOL S.A.

Producent

 BATERPOL S.A.
www.baterpol.pl

Baterpol jest firmą zajmującą się recyklingiem złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych i ołowiu oraz znaczącym producentem stopów ołowiu i ołowiu rafinowanego. Spółka jest w posiadaniu specjalistycznych kontenerów i pojemników służących do bezpiecznego składowania złomu akumulatorowego oraz dysponuje nowoczesną bazą samochodową do ich transportu, co pozwala na efektywne pozyskiwanie akumulatorów na terenie całego kraju.

Produkty

  • ołów rafinowany i stopy ołowiu z antymonem, cyną, selenem, wapniem, srebrem
  • walcowane i wyciskane wyroby z ołowiu i jego stopów
    (blachy, taśmy, anody, rury, pręty druty)
  • polipropylen
  • siarczan sodu

Zastosowanie

  • przemysł motoryzacyjny
  • przemysł chemiczny
   
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting