*
polski english ue
MENU
rotator1_18
NEWS

Impexmetal with the most innovative product worldwide-Signing Ce ...

+ 28.08.2018
Impexmetal SA has signed an exclusive licensing agreement with the Korea Institute of Industrial Technology (KITECH). The purpose of the agreement is to develop and implement a new tec ... See more

Bardzo dobre półrocze dla Grupy Impexmetal

+ 27.08.2018
W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Impexmetal wypracowała 1,74 mld zł przychodów. Zysk netto Grupy wyniósł 94 mln złotych, natomiast EBIT przekroczył  112 mln złotych. See more
View all
PRODUCT CATALOG
INDUSTRIAL APPLICATIONS
AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
ELECTROTECHNICS
ELECTROTECHNICS
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
PACKAGING
PACKAGING
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting