*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Wręczenie Zegarków 26.10.2018

Tradycją naszego przedsiębiorstwa jest honorowanie długoletnich pracowników pamiątkowymi zegarkami.
26 października br. za  25-letnią pracę otrzymało je 12 osób. Zegarki otrzymali:
- Beata Mertowska - Referent ds. rozliczania inwestycji
-Paweł Aniszewski - Technik UR
-Mariusz Błaszak - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pracy i Środowiska
-Dariusz Kalinowski – Informatyk
-Krzysztof Koszela – Wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych
- Tomasz Kubacki – Laborant
- Waldemar Kubicki – Specjalista ds. technologii i kontroli jakości
- Marek Marchwicki – Wytapiacz – Odlewacz Metali Nieżelaznych
- Marek Marczak – Walcownik WZ
- Witold Mazurek – Kierownik Rejonu Sprzedaży
- Krzysztof Salamoński -Walcownik WZ- brygadzista
-Mariusz Szczepanowski – Wytapiacz – odlewacz metali nieżelaznych

Wręczenie Zegarków 26.10.2018

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting