*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Przyjęcie Strategii rozwoju Impexmetal SA na lata 2018-2026

Zarząd Impexmetal SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 stycznia 2018 r., zatwierdziła Strategię rozwoju Impexmetal SA na lata 2018 – 2026. Celem Strategii jest  podwojenie produkcji i sprzedaży wyrobów walcowanych i osiągnięcie poziomu  200 000 ton w 2026 roku oraz przychodów ze sprzedaży do kwoty około 2,6 mld złotych.
W ramach realizacji Strategii planowana jest budowa nowego zakładu Walcowni  o zdolności produkcyjnej 200 tys. ton oraz Odlewni o zdolności produkcyjnej 300 tys. ton w dotychczasowej lokalizacji spółki w Koninie przy ulicy Hutniczej.
Nowy zakład będzie miał powierzchnię ok. 50 000 m2, docelowo inwestycje pozwolą na zatrudnienie ok. 300 osób.
Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2019 roku.
Przyjęta  Strategia pozwoli na zwiększenie wolumenu sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowych wyrobów wysokowytrzymałych dla przemysłu motoryzacyjnego, a także zwiększenie możliwości produkcji wyrobów cienkich i platerowanych. Istotnym efektem jest również obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów  produkcyjnych. 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting