*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Studia dualne z Impexmetal SA Aluminium Konin

Porozumienie o podjęciu współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „energetyka” zawarte zostało 1 sierpnia przez Impexmetal SA Aluminium Konin i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

Strony zadeklarowały wolę współpracy naukowej, promocyjnej oraz dydaktycznej w zakresie realizacji innowacji dotyczących wymienionych kierunków studiów.

Impexmetal SA Aluminium Konin zobowiązał się zatrudnić studentów PWSZ w Koninie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/5 etatu w ramach prowadzonych studiów. Umożliwi to im zdobycie nie tylko potrzebnej wiedzy, ale także doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie.

Porozumienie podpisali rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak oraz Jan Woźniak, członek zarządu Impexmetal SA, dyrektor zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin i Robert Jeżak, dyrektor produkcji Impexmetal SA Aluminium Konin.
 

Studia dualne

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting