Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Studia dualne z Impexmetal SA Aluminium Konin

Porozumienie o podjęciu współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach „mechanika i budowa maszyn” oraz „energetyka” zawarte zostało 1 sierpnia przez Impexmetal SA Aluminium Konin i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

Strony zadeklarowały wolę współpracy naukowej, promocyjnej oraz dydaktycznej w zakresie realizacji innowacji dotyczących wymienionych kierunków studiów.

Impexmetal SA Aluminium Konin zobowiązał się zatrudnić studentów PWSZ w Koninie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/5 etatu w ramach prowadzonych studiów. Umożliwi to im zdobycie nie tylko potrzebnej wiedzy, ale także doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie.

Porozumienie podpisali rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak oraz Jan Woźniak, członek zarządu Impexmetal SA, dyrektor zarządzający Impexmetal SA Aluminium Konin i Robert Jeżak, dyrektor produkcji Impexmetal SA Aluminium Konin.
 

Studia dualne

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting