polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Prawie 111 mln zł zysku netto Grupy Impexmetal

Po trzech kwartałach 2016 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 2,17 mld zł przychodów, EBIT Grupy wyniósł niemal 145 mln zł, EBITDA wyniosła 184,3 mln złotych, a zysk netto  110,8 mln zł  (wzrost o 42,0 mln zł  r.r.).
 
Wyniki Grupy Impexmetal po trzech kwartałach  2016
 
Po 3 kwartałach 2016 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej Grupy wyniósł 144,9 mln zł, wobec 87,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy osiągnął 110,8 mln zł.
- Wyniki operacyjne po trzech kwartałach 2016 roku są satysfakcjonujące ― mówi Prezes Zarządu Impexmetal SA Małgorzata Iwanejko. ― W zasadzie każdy z naszych segmentów poprawił zyskowność prowadzonej działalności. Średnia rentowność brutto sprzedaży wzrosła o ponad 3,5%, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w prezentowanych wynikach finansowych - dodaje.
- Niemal 78 mln zł zysku operacyjnego zakładu Aluminium Konin czy podwojenie wyniku EBIT segmentu miedziowego dzięki podwyższeniu produktywności, dobitnie pokazują kierunek, w którym podążają zakłady produkcyjne należące do Grupy Impexmetal   - mówi Jan Woźniak, Członek Zarządu Spółki.
 
Wyniki EBIT poszczególnych segmentów po trzech kwartałach 2016 r. przedstawiają się następująco:
Aluminium Miedź Cynk i ołów Handel
77,7 mln zł 24,4 mln zł 15,3 mln zł 14,6 mln zł
Przychody Grupy Kapitałowej Impexmetal po trzech kwartałach 2016 roku wyniosły 2,16 mld zł i były  niższe od przychodów w porównywalnym okresie 3 Q 2015 .
Niższe przychody wynikają głównie ze zmian organizacyjnych w Grupie i likwidacji Oddziału Handlowego Impexmetalu – mówi Małgorzata Iwanejko. - Cieszą za to rosnące wolumeny sprzedaży w segmencie aluminium – dodaje Prezes.
 
 
 
Podsumowanie wyników 
 
Grupa Impexmetal
 
IIIQ 2016
 
IIIQ 2015
 
Przychody ze sprzedaży
 
2,16 mld zł
 
2,49 mld zł
 
Zysk operacyjny
 
144,9 mln zł
 
87,3 mln zł
 
Zysk netto*
 
110,8 mln zł
 
68,8 mln zł
*działalność kontynuowana
 
 
Więcej informacji na stronie www.impexmetal.com.pl
 
 
 
 
 
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting