Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujMOTORYZACJA

MATERIAŁ DLA MOTORYZACJI


   
1. Stopy aluminium do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła
 
Stop Al Przeznaczenie
EN AW-3003 Stopy przeznaczone do produkcji różnych elementów samochodowych wymienników ciepła oferowane w wersji platerowanej i nieplaterowanej
EN AW-3003 +1.5%Zn
HF420 Stop przeznaczony do produkcji finsów platerowanych
HF421 Stop przeznaczony do produkcji finsów nieplaterowanych
HF422 (+0.7% Zn) Stop przeznaczony do produkcji finsów nieplaterowanych z dodatkiem cynku w zakresie 0.5÷0.9%
HF424 (+2.5%Zn) Stop przeznaczony do produkcji finsów nieplaterowanych z dodatkiem cynku w zakresie 2.3÷2.7%
LH436 Stop przeznaczony do produkcji rurek samochodowych wymienników ciepła oraz innych elementów grubszych (header, manifold)
 
Stopy wykorzystywane jako materiał platerujący: EN AW-4343, EN AW-4045 lub modyfikacje tych stopów, np. EN AW-4343 +1% Zn
Standardowe grubości warstwy platerującej: 5%; 7.5%; 10%; 12%; 15% (inne grubości do uzgodnienia)

 
    Stan dostawy   Po lutowaniu
Stop Al Stan umoc. Rm [MPa] R02 [MPa] A50 [%] Rm [MPa] R02 [MPa]
EN AW-3003,
EN AW- 3003+1.5%Zn
O 95 ÷ 135 min 35 min 20 105 35
H14 145 ÷ 185 min 125 min 1
H16 170 ÷ 210 min 150 min 1
HF 420 H14 170 ÷ 210 min 160 min 1 130 50
HF421
HF422
HF424
H14 190 ÷ 230 min 180 min 1 145 55
LH436 H14 150 ÷ 190 min 135 min 4 140 50
H24 190 ÷ 230 min 160 min 5
O* min 140 min 60 min 20
* materiał przeznaczony do produkcji grubszych elementów wymienników ciepła

  
Stop Al Potencjał korozyjny [mV]
EN AW-3003 -720
EN AW-3003+1.5%Zn -810
HF 420 -790
HF421 -800
HF422 -760
HF424 -890
LH436 -700
 
 
2. Stopy aluminium do produkcji innych elementów dla motoryzacji
 
Al / stop Al Przeznaczenie
EN AW-1050A
EN AW-5754
Stopy przeznaczone do produkcji różnego rodzaju osłon termicznych i dźwiękochłonnych do układów wydechowych i silników
EN AW- 5754
EN AW-5182
Stopy przeznaczone do produkcji wewnętrznych elementów karoserii, elementów konstrukcyjnych drzwi samochodowych
 
Stopy te oferujemy w różnych stanach umocnienia wg indywidualnych wymagań klientów

 
Al / stop Al Si [%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Zn [%] Al [%]
EN AW-1050A 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.07 min 99.50
EN AW-5754 0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-3.6 0.20 reszta
EN AW-5182 0.20 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.25 reszta
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting