*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujMOTORYZACJA

MATERIAŁ DLA MOTORYZACJI


   
1. Stopy aluminium do produkcji elementów samochodowych wymienników ciepła
 
Stop Al Przeznaczenie
EN AW-3003 Stopy przeznaczone do produkcji różnych elementów samochodowych wymienników ciepła oferowane w wersji platerowanej i nieplaterowanej
EN AW-3003 +1.5%Zn
HF420 Stop przeznaczony do produkcji finsów platerowanych
HF421 Stop przeznaczony do produkcji finsów nieplaterowanych
HF422 (+0.7% Zn) Stop przeznaczony do produkcji finsów nieplaterowanych z dodatkiem cynku w zakresie 0.5÷0.9%
HF424 (+2.5%Zn) Stop przeznaczony do produkcji finsów nieplaterowanych z dodatkiem cynku w zakresie 2.3÷2.7%
LH436 Stop przeznaczony do produkcji rurek samochodowych wymienników ciepła oraz innych elementów grubszych (header, manifold)
 
Stopy wykorzystywane jako materiał platerujący: EN AW-4343, EN AW-4045 lub modyfikacje tych stopów, np. EN AW-4343 +1% Zn
Standardowe grubości warstwy platerującej: 5%; 7.5%; 10%; 12%; 15% (inne grubości do uzgodnienia)

 
    Stan dostawy   Po lutowaniu
Stop Al Stan umoc. Rm [MPa] R02 [MPa] A50 [%] Rm [MPa] R02 [MPa]
EN AW-3003,
EN AW- 3003+1.5%Zn
O 95 ÷ 135 min 35 min 20 105 35
H14 145 ÷ 185 min 125 min 1
H16 170 ÷ 210 min 150 min 1
HF 420 H14 170 ÷ 210 min 160 min 1 130 50
HF421
HF422
HF424
H14 190 ÷ 230 min 180 min 1 145 55
LH436 H14 150 ÷ 190 min 135 min 4 140 50
H24 190 ÷ 230 min 160 min 5
O* min 140 min 60 min 20
* materiał przeznaczony do produkcji grubszych elementów wymienników ciepła

  
Stop Al Potencjał korozyjny [mV]
EN AW-3003 -720
EN AW-3003+1.5%Zn -810
HF 420 -790
HF421 -800
HF422 -760
HF424 -890
LH436 -700
 
 
2. Stopy aluminium do produkcji innych elementów dla motoryzacji
 
Al / stop Al Przeznaczenie
EN AW-1050A
EN AW-5754
Stopy przeznaczone do produkcji różnego rodzaju osłon termicznych i dźwiękochłonnych do układów wydechowych i silników
EN AW- 5754
EN AW-5182
Stopy przeznaczone do produkcji wewnętrznych elementów karoserii, elementów konstrukcyjnych drzwi samochodowych
 
Stopy te oferujemy w różnych stanach umocnienia wg indywidualnych wymagań klientów

 
Al / stop Al Si [%] Fe [%] Cu [%] Mn [%] Mg [%] Zn [%] Al [%]
EN AW-1050A 0.25 0.40 0.05 0.05 0.05 0.07 min 99.50
EN AW-5754 0.40 0.40 0.10 0.50 2.6-3.6 0.20 reszta
EN AW-5182 0.20 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.25 reszta
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting